Splošni pogoji

Ti pogoji urejajo vaš dostop do vseh vsebin, izdelkov in storitev, ki so na voljo na spletnem mestu https://balabini.si (“storitev”), ki ga upravlja družba Balabini (“mi”, “mi” ali “naše”), ter njihovo uporabo.

Za vaš dostop do naših storitev velja, da brez sprememb sprejemate vse pogoje, ki jih vsebuje ta pravilnik, in vsa druga pravila delovanja in politike, ki so objavljeni in jih lahko občasno objavimo.

Pred dostopom do naših storitev ali njihovo uporabo natančno preberite pogodbo. Z dostopom do katerega koli dela naših storitev ali njegovo uporabo se strinjate, da vas ti pogoji zavezujejo. Če se ne strinjate s katerim koli delom pogojev Sporazuma, ne smete dostopati do naših storitev ali jih uporabljati.

 

Intelektualna lastnina

Sporazum ne prenaša naše intelektualne lastnine ali intelektualne lastnine tretjih oseb z nas na vas in vse pravice, naslovi in interesi do te lastnine ostanejo (med strankama) izključno v lasti družbe Balabini in njenih dajalcev licenc.

 

Storitve tretjih oseb

Pri uporabi storitev lahko uporabljate storitve, izdelke, programsko opremo, vstavke ali aplikacije, ki jih je razvila tretja oseba (“storitve tretjih oseb”).

Če uporabljate storitve tretjih oseb, se zavedate, da:

  • Storitve tretjih oseb uporabljate na lastno odgovornost in za spletna mesta ali storitve tretjih oseb nismo nikomur odgovorni.
  • Potrjujete in se strinjate, da nismo odgovorni za nobeno škodo ali izgubo, ki je nastala ali naj bi nastala zaradi uporabe vsebine, blaga ali storitev, ki so na voljo na takšnih spletnih mestih ali storitvah ali prek njih, ali v zvezi z njimi.

 

Računi

Če je za uporabo katerega koli dela naših storitev potreben račun, se strinjate, da nam boste ob registraciji računa posredovali popolne in točne podatke.

Za vse dejavnosti, ki se izvajajo v okviru vašega računa, ste izključno odgovorni. Odgovorni ste, da so podatki o vašem računu posodobljeni in da je vaše geslo varno.

Odgovorni ste za vzdrževanje varnosti svojega računa, ki ga uporabljate za dostop do storitve. Svojih poverilnic za dostop ne smete deliti ali zlorabiti. Takoj nas morate obvestiti o kakršni koli nepooblaščeni uporabi vašega računa ali ko ugotovite kakršno koli drugo kršitev varnosti.

 

Zaključek

Vaš dostop do vseh naših storitev ali njihovega dela lahko kadar koli prekinemo ali začasno ustavimo, z razlogom ali brez njega, z obvestilom ali brez njega, s takojšnjim učinkom.

Če želite prekiniti pogodbo ali svoj račun Balabini, lahko preprosto prenehate uporabljati naše storitve.

Vse določbe Sporazuma, ki bi po svoji naravi morale ostati v veljavi tudi po prenehanju, vključno z, brez omejitev, določbami o lastništvu, zavrnitvijo jamstva, odškodninami in omejitvami odgovornosti, ostanejo v veljavi tudi po prenehanju.

 

Izjava o omejitvi odgovornosti

Naše storitve so na voljo “KOT SO” in “KOT SO DOSTOPNE”. Družba Balabini ter njeni dobavitelji in dajalci licenc se odpovedujejo vsem jamstvom, izrecnim ali implicitnim, vključno z jamstvi o primernosti za prodajo, primernosti za določen namen in nekršenju pravic. Niti družba Balabini niti njeni dobavitelji in dajalci licenc ne jamčijo, da bodo naše storitve brez napak ali da bo dostop do njih stalen ali neprekinjen. Zavedate se, da iz naših storitev prenašate ali kako drugače pridobivate vsebino ali storitve prek njih po lastni presoji in na lastno odgovornost.

 

Pristojnost in veljavno pravo

Razen če veljavna zakonodaja ne določa drugače, bodo Pogodba in vsak dostop do naših Storitev ali njihova uporaba urejeni v skladu z zakoni Slovenije.

Za vse spore, ki izhajajo iz ali so povezani s Pogodbo in kakršnim koli dostopom do ali uporabo naših storitev, so pristojna državna in zvezna sodišča v Sloveniji.

 

Spremembe

Družba Balabini si pridržuje pravico, da po lastni presoji kadar koli spremeni ali nadomesti te pogoje.

Če uvedemo spremembe, ki so bistvene, vas bomo o tem obvestili z objavo na našem spletnem mestu ali tako, da vam bomo poslali e-pošto ali drugo sporočilo, preden bodo spremembe začele veljati. V obvestilu bo navedeno razumno obdobje, po katerem bodo novi pogoji začeli veljati.

Če se z našimi spremembami ne strinjate, morate prenehati uporabljati naše storitve v določenem roku za obvestilo ali ko spremembe začnejo veljati.

Za vašo nadaljnjo uporabo naših storitev bodo veljali novi pogoji.